Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sopotu,

od 1 lipca 2021 r. zmienione zostały zasady odbioru odpadów budowlanych i poremontowych w Sopocie.

Każdy mieszkaniec kurortu prowadzący remont we własnym mieszkaniu może bezpłatnie własnym transportem przekazać do PSZOK (Al. Niepodległości 723A) 500 kg odpadów budowlanych rocznie – nie wydajemy bezpłatnych worków gruzowych.

Remont mieszkania wiąże się bardzo często z dużą ilością odpadów. Które z nich możemy odstawić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Najczęściej spotykane odpady powstające w efekcie prowadzonych remontów w mieszkaniu to: skute kafle i tynki, gips, cegły, styropian, pojemniki po farbach, klejach, lakierach; podłogi – panele, linoleum, parkiety, płytki łazienkowe, armatura, wyburzone fragmenty ścian.
Te odpady możemy oddać w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta.

W PSZOK nie przyjmujemy: azbestu, eternitu i papy.

Prócz odpadów poremontowych do PSZOK można dostarczyć powstające jako uboczny efekt remontu: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady z tekstyliów i odzieży.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIV/404/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2021r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia  30 stycznia 2020r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.