Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sopotu,

od 05.10.2021r. zmieniły się zasady dotyczące worków gruzowych.

W związku z  uchwałą nr XXVII/447/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 września 2021r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi od dnia 05.10.2021r.

Zakład Oczyszczania Miasta oferuje dwie usługi najmu worków gruzowych w zależności od odpadu jaki ma zostać umieszczony w worku.