Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2020r. w Polsce segregacja jest obowiązkowa.

Odpady dzielimy na 5 podstawowych frakcji:

 •  metale i tworzywa sztuczne
 •  papier
 •  szkło
 •  bio
 •  resztkowe

 

Unia Europejska wprowadziła wymagane poziomy recyklingu w kolejnych latach. W 2025 roku 55% odpadów komunalnych w Polsce powinno być przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu, w 2035 roku ten wynik ma być poprawiony do 65%. Gminy, które nie osiągną wymaganych poziomów narażone są na kary.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w Sopocie na pojemnikach z odpadami komunalnymi zaczęły pojawiać się naklejki o złej segregacji. Umieszczone naklejki na pojemnikach mogą występować w dwóch kolorach: żółtym i czerwonym.

Kolor żółty sugeruje, że nasz pracownik zauważył na danym adresie złą segregację po raz pierwszy. W przypadku, gdy na tym samym adresie pracownik zaobserwuje złą segregację ponownie, wtedy umieści naklejkę koloru czerwonego. W wyniku powtarzającej się nieodpowiedniej segregacji może zostać naniesiona wyższa opłata za odbiór odpadów komunalnych.

 

Kiedy dokładnie stosowane są naklejki?

Dla przykładu – jeśli w pojemniku z makulaturą znajdzie się szkło, wtedy pracownicy naszej spółki umieszczą naklejkę z informacją, że odpady zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odpadów resztkowych.

Jeśli w pojemniku z makulaturą znajdzie się np. gruz lub elektroodpady, wtedy umieszczona zostanie naklejka wzywająca do prawidłowego przesegregowania pojemnika.

 

Dlaczego warto segregować?

 • przesegregowane odpady trafiają do recyklingu, w ten sposób zmniejszamy zużycie surowców naturalnych
 • przetwarzając śmieci dajemy im drugie życie
 • chronimy środowisko
 • tworzymy czyste otoczenie
 • ułatwiamy pracę innym!
 • zmniejszamy ilość śmieci w przestrzeni, powstaje mniej nielegalnych wysypisk
 • po prostu się opłaca – płacimy mniej!