Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Wraz z Zarządem Dróg i Zieleni w Sopocie zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg i dbamy o to, aby wszyscy mogli podróżować bezpiecznie. Należy jednak pamiętać, że kwestia bezpieczeństwa na drogach zależy nie tylko od służb, ale także od nas, użytkowników dróg. Musimy pamiętać, aby na okres zimowy wyposażyć auto w odpowiednie ogumienie. Podczas planowania podróży zimą, trzeba wziąć pod uwagę dłuższy czas przejazdu niż np. latem. Trzeba zadbać o odpowiednie odśnieżanie pojazdu, czy usuwanie lodu z szyb.  Dzięki naszej ostrożności i rozwadze zwiększamy bezpieczeństwo na drogach.

Na terenie Sopotu mamy 159 ulic i placów, z czego 144 to drogi publiczne o różnej kolejności utrzymania. Daje to około 70 km długości dróg do odśnieżania.

Ze względu na zakres czynności akcji zima, powoływanej przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, następuje podział dróg i chodników na:

 • drogi I kolejności utrzymania – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie,
 • drogi II kolejności utrzymania – ECO Sopot,
 • chodniki I i II kolejności utrzymania – tj. chodniki wyłącznie przyległe do terenów gminnych – ECO Sopot,
 • ścieżki rowerowe – ECO Sopot,
 • schody i przejścia terenowe, w tym przejścia i dojścia piesze do obiektów inżynieryjnych, utrzymanie – Zarząd Dróg i Zieleni,
 • cmentarz Komunalny – Zarząd Dróg i Zieleni,
 • parki i zieleńce miejskie – Zarząd Dróg i Zieleni.

Na ulicach I kolejności odśnieżanie i posypywanie następuje niezwłocznie po wystąpieniu opadów, natomiast na ulicach II kolejności, przystąpienie do działań może nastąpić po 4 godzinach od ustania odpadów.

Rozpoczęcie akcji zima przyjęte zostało na 1 grudnia, jeśli jednak nastąpi załamanie pogody i wystąpi konieczność wcześniejszego uruchomienia specjalnych dyżurów, to jesteśmy na to gotowi.

Podczas dyżurów systematycznie monitorujemy stan dróg i chodników, przyjmujemy komunikaty od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz monitorujemy  pogodę.

Praca polega na płużeniu oraz posypywaniu dróg mieszanką mineralną (piasek i sól) przy pomocy pługopiaskarek.

W tym roku dysponujemy takim sprzętem jak:

 • traktor duży z pługiem i posypywarką – 1 szt.
 • traktor mały z pługiem i posypywarką – 2 szt.
 • mechaniczne ręczne szczotki do odśnieżania – 3 szt.
 • hako pług i posypywarka – 2 szt.
 • duży samochód-hakowiec, na którym jest posypywarka i pług – 2 szt.
 • dmuchawy ręczne – 6 szt.