Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Fakty:

1. BRAK SEGREGACJI ODPADÓW POWODUJE ZANIECZYSZCZANIE SIĘ TYCH ODPADÓW

Niewłaściwe rozdzielenie może prowadzić do zanieczyszczenia, np. papieru innymi odpadami. Następstwem tego będzie brak możliwości poddania takiego odpadu procesowi recyklingu. Zmniejszamy możliwości odzysku.

2. POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA MOŻE OBNIŻAĆ KOSZTY

Posiadanie kompostownika i składowanie w nim odpadów biodegradowalnych umożliwi obniżenie kosztów odbierania odpadów. Ważne są jednak zasady prawidłowego kompostowania, aby ten proces był efektywny i przyniósł zamierzony efekt.

3. SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW OZNACZA MNIEJ SKŁADOWISK ODPADÓW

Ograniczenie ilości odpadów jest jednym z kilku celów selektywnej zbiórki. W wyniku segregacji duża część z odpadów trafia do sortowni, gdzie następnie dostaje drugą szansę jako surowiec wtórny. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych ilości odpadów resztkowych, powodujących rozrost składowisk odpadów.

4. JUŻ NA ETAPIE ZAKUPÓW MAMY FAKTYCZNY WPŁYW NA UNIKNIĘCIE NADMIERNEJ PRODUKCJI ODPADÓW

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie liczby odpadów jest świadome robienie zakupów. Tworząc listę zakupów przed wyjściem do sklepu eliminujemy ryzyko kupna zbędnych nam produktów. W sklepie warto zadać sobie pytanie „czy naprawdę tego potrzebuję?”. Podczas zakupów zwracaj również uwagę na materiały wchodzące w skład produktu oraz jego opakowania. Wybieraj takie, które z łatwością można będzie poddać do recyklingu.

5. REZULTATEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW JEST ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WYDOBYCIE SUROWCÓW NATURALNYCH

Odpady zebranie selektywnie nadają się do przetworzenia oraz ponownego zastosowania w gospodarce. Im więcej uda się ich odzyskać, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na wydobycie surowców pierwotnych.

Mity:

1. SEGREGACJA NIE MA SENSU

Żyjemy w przekonaniu, że wszystkie odpady wyrzucone do kosza na odpady resztkowe i tak zostaną poddane recyklingowi. Jeśli wszystkie śmieci wrzucimy do pojemnika z odpadami resztkowymi, trafią one do sortowni, jednak część materiałów będzie zanieczyszczona i przez to nienadająca się do recyklingu. Tak może stać się np. z makulaturą, która ubrudzona m.in. tłuszczem nie może zostać przetworzona.

2. WSZYSTKO, CO NIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU, POWINNO TRAFIĆ DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

Takie założenie jest błędne, ponieważ nie wszystkie odpady mogą być umieszczane w pojemniku na resztkowe np. przeterminowane leki lub odpady wielkogabarytowe powinny trafić do PSZOK.

3. KAŻDE TWORZYWO SZTUCZNE NADAJE SIĘ DO PRZEROBIENIA

Dla przykładu tłuste opakowania styropianowe po jedzeniu powinny trafiać do odpadów resztkowych, ponieważ nie nadają się do ponownego przetworzenia. Do recyklingu nadają się np. butelki PET, które po przetworzeniu mogą wrócić do nas jako np. nowa butelka.

4. ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH TRZEBA UMYĆ PRZED WYRZUCENIEM

Okazuje się, że nie jest to konieczne, wręcz przeciwnie – jest niewskazane, ponieważ w ten sposób marnujemy cenną wodę.

5. KAŻDY PAPIER MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI

Jednym z najczęściej występujących błędów podczas segregacji jest wrzucanie zanieczyszczonego papieru do pojemnika z makulaturą. Nie nadaje się on do recyklingu, powinien trafić do odpadów resztkowych. Jest to bardzo ważne, bo np. zatłuszczony karton może zanieczyścić całą frakcję odpadów papierowych.

6.MATERIAŁY MOGĄ BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI TYLKO JEDEN RAZ

Niektóre z przedmiotów, które poddawane są recyklingowi, mogą poddawane mu być wielokrotnie. Jako dobry przykład przytoczymy papier, który można poddawać temu procesowi nawet 25 razy.

7. ZNACZEK RECYKLINGU ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OPAKOWANIU OZNACZA, ZE MOŻE BYĆ ONO PODDANE RECYKLINGOWI W 100%

Na początku warto zapoznać się, jak wygląda logo recyklingu. Możemy spotkać się z tym, że na różnych produktach znajdować się mogą różne rodzaje symboli recyklingu. Mało tego, każdy z nich oznacza coś innego. Dla przykładu Pętla Mobiusa, czyli zielone strzałki tworzące pętle są chyba najczęściej wykorzystywanym symbolem. Zdecydowana większość ludzi myśli, że produkt z tym oznaczeniem nadaje się do recyklingu. Prawda jest inna. Oznacza to, że produkt ten ma potencjał recyklingowy. Nie jest to jednoznaczne z tym, że zostanie on poddany recyklingowi, czy też z tym że się do tego nadaje . Kolejnym symbolem jest Green Dot, czyli zielony punkt, który bardzo często mylony jest z Pętlą Mobiusa. Oznacza on, że producent opakowania zapłacił za jego odzysk lub za recykling. W żadnym stopniu jednak nie oznacza to, że nadaje się ono do ponownego przetworzenia.

8. OPAKOWANIA, NP. SŁOIKI, ŻEBY MOGŁY BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI MUSZĄ BYĆ CZYSTE

Tak jak w przypadku punktu 4. Gmina nie wymaga, aby opakowania szklane były myte, czy płukane. Marnujemy wtedy cenną wodę.

9. SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OZNACZA DODATKOWY KOSZT

Osoby segregujące odpady komunalne ponoszą niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

10. SEGREGACJA „U ŹRÓDŁA” NIE MA ZNACZENIA W PROCESIE ODZYSKU SUROWCA

Prawidłowa segregacja umożliwia odzysk surowca. Dzięki temu zwiększa się poziom odzysku, w tym recyklingu, a co za tym idzie, że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie jako surowiec do produkcji.

11. ODPADÓW NIE TRZEBA SEGREGOWAĆ, BO OD TEGO SĄ SORTOWNIE
Na sortowni z odpadów resztkowych wydzielane są inne frakcje, taki sposób jest nieefektywny w momencie, gdy byśmy od razu segregowali śmieci. Poziom recyklingu w takim przypadku wynosi zazwyczaj zaledwie kilka procent Poza tym często surowiec odzyskany w ten sposób jest bardzo niskiej jakości.