Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Pamiętaj!

 • Pamiętajmy, aby sortować odpady skrupulatnie i nie wyrzucać ich w plastikowych workach czy reklamówkach.
 • Aby zapewnić optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów organicznych, wymagane jest stosowanie worków poddających się kompostowaniu (worków kompostowalnych oznaczonych znakiem)
 • Właściciel lokalu mieszkalnego może za darmo otrzymać dla jednego lokalu mieszkalnego 6 rolek / rok czyli 150 szt.
 • Po odbiór woreczków mieszkańcy wspólnot i domków jednorodzinnych zgłaszają się do ECO Sopot Sp. z o.o., natomiast mieszkańcy SM – w siedzibie spółdzielni lub w Biurze Obsługi Klienta ECO Sopot Sp z o.o.
 • Dopuszczalne jest również wyrzucanie bioodpadów luzem lub w torebkach papierowych, koniecznie niezadrukowanych.
 • W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – 58 551 38 27 lub korzystania z wyszukiwarki odpadów.
 • Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Wrzucamy do
brązowego pojemnika
na odpady bio-kuchenne:

 • obierki z owoców i warzyw
 • słodycze
 • owocowo-warzywne pozostałości po posiłkach
 • przeterminowane resztki żywności np. pochodzenia roślinnego
 • resztki przetworów mącznych np. pieczywo makaron,
 • skorupki jaj
 • zużyte kuchenne ręczniki papierowe
 • fusy po kawie i herbacie
 • nabiał i jego przetwory
 • płynne odpady kuchenne tzw. zlewki

Nie wrzucamy do brązowego pojemnika
na odpady bio-kuchenne:

 • liście i trawa
 • mięso, ryby, kości
 • resztki olejów i tłuszczów jadalnych
 • odchody zwierzęce
 • sorbent, trociny, żwirek z kuwety i inne odpady zanieczyszczone odchodami zwierzęcym
 • drewno, płyty wiórowe