Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Pamiętaj!

 • Pamiętajmy, aby sortować odpady skrupulatnie i nie wyrzucać ich w plastikowych workach czy reklamówkach.
 • Aby zapewnić optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów organicznych, rekomendowane jest stosowanie worków poddających się kompostowaniu.
 • Właściciel lokalu mieszkalnego może za darmo otrzymać dla jednego lokalu mieszkalnego 6 rolek / rok czyli 150 szt.
 • Po odbiór woreczków mieszkańcy wspólnot i domków jednorodzinnych zgłaszają się do ECO Sopot Sp. z o.o., natomiast mieszkańcy SM – wg ustaleń swoich spółdzielni.
 • Dopuszczalne jest również wyrzucanie bioodpadów luzem lub w torebkach papierowych, koniecznie niezadrukowanych.
 • Jeżeli mamy wątpliwości, to wyrzucamy odpady do pojemnika czarnego na odpady resztkowe.
 • Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Wrzucamy do
brązowego pojemnika
na odpady bio-kuchenne:

 • obierki z owoców i warzyw
 • owocowo-warzywne pozostałości po posiłkach
 • przeterminowane resztki żywności np. pochodzenia roślinnego
 • resztki przetworów mącznych np. pieczywo makaron,
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy do brązowego pojemnika
na odpady bio-kuchenne:

 • liście i trawa
 • mięso, ryby, kości
 • nabiał i jego przetwory
 • resztki olejów i tłuszczów jadalnych
 • odchody zwierzęce
 • sorbent, trociny, żwirek z kuwety i inne odpady zanieczyszczone odchodami zwierzęcym
 • drewno, płyty wiórowe
 • płynne odpady kuchenne tzw. zlewki