Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Pamiętaj!

 • Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do żadnego z pojemników na odpady.
 • Odpady niebezpieczne przekazujemy do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), który zlokalizowany jest na terenie ECO Sopot Sp. z o.o. przy al. Niepodległości 723A (wejście od ul. Poznańskiej).
 • Punkt PZON czynny jest: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek – piątek 7.00-15.00, sobota 6.00-12.00.
 • Przeterminowane leki można oddać także do apteki (lista na www.kzg.pl).
 • Papierowe opakowania od przeterminowanych leków należy oddzielić i wrzucić do pojemnika na papier.
 • Odpady niebezpieczne możemy również oddać w ramach Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (OZON).
 • Baterie, żarówki i kartridże można również wrzucić do specjalnych pojemników w urządzeniach do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów. Są to tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE) – lista punktów.

Przekazuj do punktu PZON:

 • przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa
 • zużyte igły i strzykawki
 • baterie i akumulatory
 • żarówki (w tym energooszczędne) i świetlówki
 • puszki i opakowania zawierające resztki farb, lakierów i smarów
 • oleje samochodowe i opakowania po nich
 • opakowania zawierające resztki środków chwastobójczych i owadobójczych
 • tonery z drukarek domowych (bez kartonów)