Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Symbole recyklingu

Znak ten występuje najczęściej obok symbolu recyklingu; ma na celu przypomnieć, że dane opakowanie powinno zostać wrzucone do kosza, by nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.
Znak ten informuje, że opakowanie zostało w taki sposób zaprojektowane i stworzone, by można je było przetwarzać, oszczędzając w ten sposób surowce naturalne. Jeżeli symbolowi towarzyszą cyfra i napis, oznaczają surowiec, z którego stworzono opakowanie. Symbol taki zamieszczany jest na opakowaniach z tworzyw sztucznych lub aluminium.
Znak ten informuje, że opakowanie danego wyrobu nadaje się do recyklingu.
Znak ten informuje nas, że producent opakowania wniósł swój wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań. Istnienie takich instytucji określone jest przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju oraz Europejską Dyrektywą Nr 94/62. Dzięki temu oznaczeniu wiemy, że producent musi zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań, jego obecność na opakowaniu nie daje natomiast informacji na temat jakości ekologicznej produktu.
Symbol ten możemy najczęściej spotkać na beczkach, kanistrach, butelkach i szklanych pojemnikach. Oznacza on, że mamy do czynienia z opakowaniami, których można użyć co najmniej dwa razy, innymi słowy opakowanie wielokrotnego użytku.
Jest to symbol nadawany przez Niemiecki Instytut Standaryzacji, umieszczany na opakowaniach ulegających biodegradacji i nie uwalniają szkodliwych dla środowiska substancji podczas kompostowania.
Symbol informuje o zakazie wyrzucania elektro-odpadów do zwykłego pojemnika. Symbol ten możemy spotkać na różnego rodzaju opakowaniach lub bezpośrednio na urządzeniach elektrycznych takich jak: telefony, pralki, telewizory itp.
Materiał używany przy produkcji jednorazowych butelek i opakowań nadających się do kontaktu z żywnością. Służy do przechowywania różnych produktów spożywczych, nawet tych z długą datą ważności, jest także wykorzystywany w produkcji folii opakowaniowej. Aby był właściwie używany i nie szkodził naszemu zdrowiu, należy pamiętać, aby nie myć i nie wykorzystywać ponownie opakowań PET. Warto dbać o prawidłowy sposób przechowywania (odpowiednia temperatura, nienasłonecznione miejsce), unikniemy w ten sposób wydzielania z opakowania rakotwórczych substancji. Opakowania PET w pełni podlegają recyklingowi.
Najbezpieczniejsza dla zdrowia odmiana plastiku, opakowania tego typu można ponownie napełniać. Służy do produkcji zabawek, przechowywania spożywczych produktów nabiałowych, opakowań na lekarstwa. Podobnie jak PET w pełni podlega recyklingowi.
ZNAK ALUMINIUM. Informuje, że opakowanie albo produkt zostały wykonane z aluminium i nadają się do recyklingu.
OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH. To jest osobna kategoria symboli, z którymi warto się zapoznać choćby w trosce o własne zdrowie. 1) PET – wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań i butelek do wody mineralnej, nie wolno używać ich ponownie! 2) HDPE – bezpieczny plastik, opakowania nadają się do ponownego użycia. 3) PVC – używa się do produkcji folii, najlepiej unikać! 4) LDPE – używany do produkcji opakowań na żywność, raczej bezpieczny. 5) PP – bezpieczny, opakowania mogą być ponownie używane. 6) PS – produkowany jest z niego styropian, unikać kontaktu z żywnością! 7) Inne – najbardziej niebezpieczne i toksyczne plastiki, nie używać!
ZNAK CE. Pojawia na wyrobach medycznych (np. płynów do soczewek), elektro-sprzęcie, zabawkach i informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika.