Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Pojemniki / worki

  • Mieszkańcy mogą wystąpić o pojemniki do segregacji (papier, szkło, plastik, bio) – pojemniki te są udostępniane nieodpłatnie.
  • Pojemniki do odpadów resztkowych (zmieszanych) należy wynająć w ECO Sopot Sp. z o.o. albo kupić w ECO Sopot Sp. z o.o. lub na wolnym rynku.
  • Worki do segregacji na papier, szkło i plastik mogą pobrać nieodpłatnie mieszkańcy, którzy nie korzystają z pojemników na papier, szkło i plastik.
  • Właścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje rocznie 6 rolek woreczków na odpady bio-kuchenne.

Pojemniki na odpady resztkowe

Pojemniki do segregacji (papier, szkło, plastik, bio)

Worki i woreczki

Usługi