Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Pamiętajmy, aby sortować odpady skrupulatnie i nie wyrzucać ich w plastikowych workach czy reklamówkach.

Aby zapewnić optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów organicznych, rekomendowane jest stosowanie worków poddających się kompostowaniu.

Właściciel lokalu mieszkalnego może za darmo otrzymać dla jednego lokalu mieszkalnego 6 rolek / rok czyli 150 szt. Wydawane są w pakietach po 50 szt. co 4 miesiące. Po odbiór woreczków mieszkańcy wspólnot i domków jednorodzinnych zgłaszają się do Eco Sopot Sp. z o.o., natomiast mieszkańcy SM – wg ustaleń swoich spółdzielni.

Dopuszczalne jest również wyrzucanie bioodpadów luzem lub w torebkach papierowych, koniecznie niezadrukowanych. Jeżeli mamy wątpliwości, to wyrzucamy odpady do pojemnika czarnego na odpady resztkowe. Do pojemnika BIO nie wrzucamy również mięsa i kości.

Przypominamy, że bioodpady można również kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach (dotyczy domów jednorodzinnych).

Zapraszamy po worki i koszyczki umożliwiające zbieranie odpadów BIO.