Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
31.05.2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego dwuosiowego z urządzeniem hakowym, urządzeniem dźwigowym hds oraz osprzętem zimowym w postaci posypywarki i pługa