Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Punkt PSZOK – PZON
zlokalizowany jest na terenie ECO Sopot Sp. z o.o.
przy al. Niepodległości 723A (wejście od ul. Poznańskiej).

Punkt jest czynny:

poniedziałek     9.00-17.00
wtorek-piątek   7.00-15.00
sobota 8.00 – 12.00

e-mail: pszok@ecosopot.pl

W punkcie PSZOK – PZON przyjmowane są BEZPŁATNIE od mieszkańców Sopotu następujące posegregowane i właściwie zabezpieczone odpady:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielo-materiałowe,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia takie jak: farby, lakiery, tusze, kleje, lepiki, żywice, środki ochrony roślin – w opakowaniach szczelnych, umożliwiających ich identyfikację,
 • zużyte baterie i kartridże (od drukarek domowych),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i podobne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od pojazdów osobowych (do 4 sztuk).

Uwaga !

Odpady rozbiórkowe i budowlane są przyjmowane nieodpłatnie od właścicieli lokali mieszkalnych w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Gminy Miasta Sopotu w ilości do 500 kg / rok z gospodarstwa domowego – konieczne jest udokumentowanie prawa do lokalu mieszkalnego – należy przedstawić wyciąg z ksiąg wieczystych, wymiar podatku od nieruchomości lub podać numer księgi wieczystej.
W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 500 kg / rok z gospodarstwa domowego właściciel lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem przyjęcia odpadów.

W punkcie PSZOK – PZON  nie przyjmujemy odpadów resztkowych (zmieszanych) oraz bio-kuchennych.


Pracownik punktu PSZOK – PZON ma prawo odmówić odbioru odpadów:

Zasady udostępnienia punktu PSZOK – PZON mieszkańcom