Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Szanowni Państwo,

w związku z  uchwałą nr XXVII/447/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 września 2021r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ECO Sopot Sp. z o.o. oferuje dwie usługi najmu worków gruzowych w zależności od odpadu jaki ma zostać umieszczony w worku.

  • Worek gruzowy 1 m3 zawierający:
    gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, ceramikę, kafle, pustaki.
    Cena 190 zł netto + VAT (205,20 zł brutto)
  • Worek gruzowy 1 m3 zawierający:
    zmieszane odpady poremontowe: płyty karton – gips, stelaże, rury PCV, folię, tapety, karton, drewno, styropian z opakowań, armaturę.
    Cena 490 zł netto + VAT (529,20 zł brutto)

UWAGA !!!

W przypadku odbioru odpadów, których zagospodarowanie będzie wymagało szczególnej procedury i ECO Sopot Sp. z o.o. wykonujący usługę zostanie obciążony przez odbiorcę odpadów dodatkową opłatą, zlecający wykonanie niniejszej usługi odbioru worka, zobowiązany jest uiścić tą dodatkową opłatę na podstawie faktury VAT wystawionej przez ECO Sopot Sp. z o.o.